Kontakt z nami

Kontakt z nami
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Wiedzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 2, 00-075 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem mailowym iod@studiowiedzy.pl.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą podlegały profilowaniu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.