Kariera w GROW

Czy AI stereotypizuje kobiety?

Najnowsze badanie UNESCO ujawnia, że sztuczna inteligencja często przypisuje kobietom role tradycyjnie postrzegane jako niższe społecznie, takie jak gospodynie domowe czy prostytutki, podczas gdy mężczyznom przypisuje prestiżowe profesje typu lekarze czy inżynierowie. Dla profesjonalistów HR, którzy coraz częściej korzystają z narzędzi AI do rekrutacji i zarządzania talentami, te wnioski rzucają światło na pilną potrzebę przemyślenia, jak technologia wpływa na procesy decyzyjne.

Dlaczego HR powinien obchodzić się z AI ostrożnie?

Modeli językowych AI, takich jak Llama 2, używa się do automatyzacji procesów rekrutacyjnych, ale ich tendencja do utrwalania stereotypów płciowych może prowadzić do nieświadomych uprzedzeń w decyzjach personalnych. Dla HR-owców jest to szczególnie istotne, gdyż ich decyzje kształtują zróżnicowanie i kulturę w miejscu pracy.

Co więc HR może zrobić, aby przeciwdziałać tym tendencjom?

  1. Audyt narzędzi AI: Regularne przeglądy algorytmów pod kątem stronniczości pomagają identyfikować i minimalizować ryzyko niesprawiedliwych praktyk.
  2. Dywersyfikacja zespołów tworzących AI: Wspieranie równości płci w zespołach technologicznych i developerskich może przyczynić się do tworzenia bardziej zbalansowanych narzędzi AI.
  3. Szkolenia z równości płci dla HR i rekruterów: Rozwijanie świadomości na temat wpływu uprzedzeń płciowych na procesy rekrutacyjne jest kluczowe.
  4. Promowanie równości płci w STEM: Inicjatywy takie jak kursy i mentoring oferowane np. przez Women Go Tech mogą pomóc zwiększyć obecność kobiet w technologii, co z kolei wpłynie na modele AI.

Dlaczego to ma znaczenie?

HR odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości pracy. Poprzez świadome zarządzanie technologiami AI, specjaliści HR mogą przyczynić się do tworzenia bardziej inkluzywnego i sprawiedliwego środowiska pracy. Nie można pozwolić, aby narzędzia, które mają pomagać w zarządzaniu talentami, nieświadomie utrwalały przestarzałe stereotypy.

Chcesz wiedzieć więcej?

https://www.unesco.org/en/articles/generative-ai-unesco-study-reveals-alarming-evidence-regressive-gender-stereotypes