Kariera w GROW

Employer Branding lokalnie - jak się za to zabrać?

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest budowanie swojego wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy. Employer branding lokalnie (krok po kroku) to proces kształtowania marki pracodawcy, który ma na celu przyciągnięcie i utrzymanie najlepszych pracowników. Warto jednak pamiętać, że strategia EB może być różna w zależności od lokalizacji firmy.

Jak mierzyć employer branding?

To kluczowy aspekt dla oceny efektywności oraz wprowadzania ewentualnych zmian. Zatem jak mierzyć employer branding? Jednym ze wskaźników, który może pomóc w ocenie skuteczności działań, jest liczba aplikacji na oferowane stanowiska pracy. Im więcej osób aplikuje na poszczególne stanowiska, tym większe prawdopodobieństwo, że uda się znaleźć odpowiednich kandydatów.

Kolejnym wskaźnikiem jest czas potrzebny na znalezienie odpowiedniego pracownika – im krótszy, tym lepiej. Ponadto warto śledzić poziom rotacji oraz analizować wyniki ankiet satysfakcji. Warto również monitorować wizerunek firmy w mediach społecznościowych oraz obserwować, jakie opinie o niej krążą w sieci.

Co składa się na employer branding lokalny?

To strategia, która uwzględnia specyfikę danej lokalizacji oraz potrzeby potencjalnych pracowników z tego regionu. Co składa się na employer branding lokalny? Przede wszystkim działania CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, które mogą być ukierunkowane na wsparcie lokalnej społeczności. Ważne jest również angażowanie się w życie społeczności, np. poprzez sponsorowanie wydarzeń czy współpracę z organizacjami pozarządowymi. Innym istotnym elementem jest dbanie o dobre relacje z miejscowymi mediami oraz uczestnictwo w targach pracy i innych wydarzeniach branżowych.

Czym jest lokalna strategia employer branding?

To plan działań mających na celu zbudowanie atrakcyjnego wizerunku firmy jako pracodawcy w danym regionie. Jednak czym jest lokalna strategia employer branding w praktyce? Powinna być dostosowana do specyfiki lokalnej społeczności oraz rynku pracy. Warto uwzględnić w niej takie aspekty jak komunikacja z potencjalnymi kandydatami, promocja oferowanych stanowisk pracy czy działania mające na celu utrzymanie obecnych pracowników.