Kariera w GROW

#Fiabilis

Realizacja strategii Komunikacji

Głównym celem naszej współpracy była opieka PR-owa nad pierwszą tego typu w Polsce inicjatywą dedykowaną działom kadrowo-płacowym – konkursem Top Payroll Manager Awards. Wspieraliśmy Klienta w przygotowaniu spójnej narracji, komunikatów do mediów, a także w prowadzaniu komunikacji socialmediowej.

Klient:
Fiabilis Consulting Group Polska

Data Realizacji:
2019-2020

Zakres prac:
warsztaty „brand experience”, identyfikacja wizualna, social media, strona www, opracowanie linii kreatywnej konkursu Top Payroll Manager Awards

Efekty naszej współpracy

  • osiągnięcie pożądanego zainteresowania konkursem Top Payroll Manager Awards
    – ponad 200 zgłoszeń profesjonalistów HR i specjalistów ds. kadr i płac
  • ponad 10 publikacji w mediach branżowych nt. konkursu Top Payroll Manager Awards
  • nawiązanie współpracy przy konkursie z czołowymi ekspertami z branży HR (jury), z firmami partnerskimi oraz z branżowymi mediami, m.in. Konfederacja Lewiatan, radio TOK FM, Personel Plus.