Kariera w GROW

Czas droższy od pieniędzy? Work-life balance w agencji Grow

Na wybór pracodawcy wpływa obecnie wiele czynników – oferowane wynagrodzenie, zakres obowiązków, możliwości rozwoju, tryb pracy (zdalny/hybrydowy/stacjonarny), ale też kultura organizacyjna i dostępne benefity pozapłacowe. Temat tych ostatnich jest wciąż chętnie podejmowany przez media czy użytkowników portali społecznościowych. Nic dziwnego – w ofertach firm pojawiają się coraz to nowsze benefity. Nie wszystkie organizacje pamiętają jednak o tym, że dobrze skonstruowana oferta to taka, która odpowiada na realne potrzeby pracowników.

W agencji komunikacyjnej Grow już od wielu lat regularnie prowadzone są badania satysfakcji wśród pracowników. Każdorazowo wybrzmiewa w nich temat świadczeń pozapłacowych, o który pyta firma. Okazuje się, że dla zespołu Grow kluczowe są obecnie te benefity, które oferują dodatkowy czas wolny. To ważne zwłaszcza w tak dynamicznej, agencyjnej pracy, w której osiągnięcie work-life balance była wyzwaniem.

W oparciu o odpowiedzi pracowników agencja uważnie przyjrzała się temu wątkowi i w listopadzie 2022 roku wprowadziła benefit w postaci krótszej o 2h pracy w piątki (do godz. 14).

„Przed wprowadzeniem tego benefitu poszukiwaliśmy usprawnień, które ograniczą nakład pracy, dopasują zadania do tempa zespołu lub zmniejszą czas niezbędny do wykonywania obowiązków. Zadbaliśmy także o komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzne, w tym poinformowanie wszystkich klientów. Co ważne, decyzja o wprowadzeniu tego benefitu spotkała się ogromnym entuzjazmem zarówno samych pracowników, jak i naszych partnerów biznesowych” – mówi Łukasz Jarota, Dyrektor Zarządzający agencji Grow.

Po wprowadzeniu benefitu agencja monitorowała, czy wprowadzona zmiana wpłynęła w jakiś sposób na jakość pracy konsultantów oraz terminowość projektów. Wnioski były tylko pozytywne – pracownicy docenili możliwość wcześniejszego rozpoczęcia weekendu, która daje dodatkowy czas na odpoczynek, a żaden z klientów nie odczuł zmiany w negatywny sposób.

W kolejnym badaniu satysfakcji agencja znów zapytała o obszar benefitów i o to, jakie nowe świadczenia chcieliby uzyskać pracownicy. Czas znów okazał się na wagę złota. Wśród padających odpowiedzi pojawiał się m.in. dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin. Po kolejnej analizie odpowiedzi i bieżącej sytuacji projektowej z początkiem lutego benefit ten został wprowadzony zgodnie z sugestią pracowników.

„Dla pracowników – zwłaszcza reprezentujących najmłodsze pokolenie na rynku pracy – wartość czasu wolnego jest bardzo duża. Jako organizacja chcemy odpowiadać na takie potrzeby. Poza tym, jak się okazało (dane z naszych wewnętrznych badań wśród pracowników), benefit dotyczący krótszych piątków był „droższy od pieniędzy”, czyli innych materialnych benefitów, jakie oferujemy w firmie. Dlatego zdecydowaliśmy również o wprowadzeniu kolejnego świadczenia tego typu – czyli dnia wolnego z okazji urodzin”-  podsumowuje wprowadzenie nowego benefitu Łukasz Jarota.

Oprócz wymienionych wyżej świadczeń pozapłacowych pracownicy Grow mogą liczyć także na prywatną opiekę medyczną, lekcje języka angielskiego, karty Sodexo, dofinansowanie do szkoleń, domowego biura oraz karty Multisport czy też spotkania i wyjazdy integracyjne. Oferta benefitowa Grow jest do lat systematycznie rozbudowywana w oparciu m.in. o wyniki wspomnianych wyżej badań satysfakcji pracowników.